Informacje dotyczące zmian legislacyjnych

W związku z wprowadzonymi zmianami mającymi wpływ na współpracę z naszymi partnerami przekazujemy ważne informacje.